Individuele training

De Basistraining; “Communicatie op de werkvloer”.

Je bent goed in je vak, maar als je communicatieve vaardigheden soms tekortschieten, kan je daar nadeel van ondervinden. Het kan zelfs ten koste gaan van je loopbaan en je gevoel van algemeen welzijn.

Als je communicatie soms tekortschiet, kan dat leiden tot misverstanden of irritaties. Het kan eraan bijdragen dat je bepaalde taken niet of niet goed genoeg kan uitvoeren. Het kan aanleiding geven tot een vervelend gevoel ten aanzien van collega’s, klanten of opdrachtgevers. Het kan het ertoe leiden dat je minder succesvol want jou een gevoel van falen geeft.

Een communicatietraining kan je helpen om je communicatieve vaardigheden te verbeteren. De ervaring leert echter ook dat je er dan meestal nog niet bent. Een goede communicatietraining is vaak de eerste stap in de goede richting, waarna je nog veel moet oefenen in de praktijk, het liefst met de hulp van iemand die jou geregeld feedback geeft en stimuleert om het geleerde in de praktijk te blijven brengen. Dit is dan ook de betrachting van deze training.

Binnen de basistraining communicatie op de werkvloer staat jouw werkveld centraal.

https://www.flickr.com/photos/156555495@N04/35087590073

https://www.flickr.com/photos/156555495@N04/35087590073

Er wordt gewerkt met concrete vragen en situaties van de deelnemer. Door middel van een combinatie van opleiding, training en coaching worden vaardigheden aangereikt waardoor de communicatie beter kan verlopen waardoor ook jouw algemeen gevoel van tevredenheid kan toenemen.

Binnen elke sessie wordt er gewerkt met concrete opdrachten gebaseerd op de persoonlijke leerbehoeften van jou als deelnemer. De spreiding in tijd van de drie sessie laat de deelnemer toe het geleerde in de praktijk om te zetten en feedback te krijgen op de inspanningen en resultaten van de voorbije periode. Voor de deelnemer is dit een stimulans om ook na de training te blijven werken aan persoonlijke impact.

Thema’s binnen deze training zijn diverse communicatie aspecten en onderwerpen zoals:

 • Feedback geven en ontvangen
 • Gericht luisteren
 • Het exploreren van een situatie
 • Leren vragen stellen
 • Het belang kennen van empathie
 • Overlegmechanismen
 • Teambesprekingen voeren en de positionering van jezelf binnen een team
 • Constructief samenwerken
 • Info uitleg en advies geven
 • Afspraken maken en opvolgen,
 • Omgaan met weerstand
 • Informeren en opdrachten geven,
 • Motiverende gespreksvoering
 • Moeizame onderhandelingen
 • Slecht nieuws gesprek
 • …….

Opmerking: dit is een basisopleiding omtrent communicatie. Of al dan niet wordt verder gegaan dan de basisaspecten van communicatie is afhankelijk van het niveau van de deelnemer en de ambitie van de deelnemers.

Het resultaat van deze training is dat je kan naar huis gaan met heel wat persoonlijke handvaten en tips m.b.t. communicatie op de werkvloer die je kan toepassen in jouw dagelijkse realiteit.  Zo kan je beschikken over inzicht en kennis omtrent het communicatieproces en de beïnvloedende factoren. Daardoor ben je in staat om professioneel beter te communiceren omdat dat je gebuikt maakt van vaardigheden binnen een doelgerichte vorm van communicatie zijnde observeren, luisteren en spreken.

De training is bestemd voor iedereen die vaardigheden in communicatie wil verwerven, opfrissen of verfijnen.

Praktisch;
De training bestaat uit drie individuele sessies. Iedere sessie duurt 45 minuten en kost 45 euro. De tweede en derde sessie krijgen vorm op basis van de input van de deelnemer.

Sessie 1 Basisprincipes communicatie, afbakening leerdoel & bepalen inhoud vervolgsessie
Sessie 2 Training, opleiding & coaching aangaande specifieke leerdoelen en situaties
Sessie 3 Terugkoppeling van de ervaring op de werkvloer en de verdere training, opleiding & coaching aangaande de specifieke leerdoelen en situaties

 

 

Inschrijving voor het volgen van de basistraining; “Communicatie op de werkvloer”

 

 

 

 

 

Type training:

 

 

training binnen een open opleiding in groep

Te verwachten in 2020 met de mogelijkheid om gebruik te maken van de kmo-portefeuille.

 

training binnen een In-Company opleiding

Te verwachten in 2020 met de mogelijkheid om gebruik te maken van de kmo-portefeuille.