Eerst en vooral heet ik U hartelijk welkom op de site van Maitri.

Aan de hand  van deze website wens ik een zo duidelijk mogelijk beeld weer te geven van de werkzaamheden van Maitri. Het denkkader van Maitri is gegroeid  doorheen de jaren en heeft voor mij die eigenschap dat het nooit af is, laat staan volledig.

Binnen het concept van Maitri wens ik niet te oordelen, laat staan te veroordelen. Iedereen heeft recht op een eigen leer- en groeiproces en elke theorie, ieder individu heeft zijn eigenheid die ik ten volle tracht te respecteren.

De naam Maitri staat voor de groei naar barmhartigheid en onvoorwaardelijke vriendschap ten opzichte van jezelf. Een uitgangspunt dat binnen de huidige samenleving van groot belang kan zijn!

De maatschappij kent vandaag zo zijn eigenheid.  Het concept van Maitri is dan ook ontstaan doorheen de vaststelling dat er binnen de maatschappij héél wat verschuivingen gaande zijn. Niet meer dan normaal zou ik zo zeggen, wil het niet dat die verschuivingen toch héél wat teweegbrengen!

Tal van ongekende hedendaagse maatschappelijke tendensen steken de kop op. Meer en meer mensen klagen vandaag de dag over futloosheid, ontevredenheid, niet ten volle gelukkig zijn en dit in schril contrast met de gegevenheid dat nagenoeg alles voorhanden is om wel degelijk tevreden te zijn. De jachtigheid haalt meer dan eens de bovenhand en heeft als gevolg dat elkeen het gevoel heeft dat het leven zo snel voorbij gaat, daar waar de tijd dezelfde is gebleven. Tempo maken en daardoor zoveel mogelijk doen en meepikken is heden ten dage het moto. Meer dan eens vergeten mensen hierdoor stil te staan bij wat er is of net niet is.

Het is misschien cliché, maar vergeten we niet te leven, bewust stil te staan bij datgene wat is? Genieten we nog even intens of betrappen we onszelf op een zekere oppervlakkigheid? Tijd nemen om…, kan dit nog?

Het kan zinvol zijn om o

ver  dit alles en meer te reflecteren. Doorheen het concept van Maitri wens ik samen met de ander stil te staan bij de samenleving in zijn totaliteit en het individu in het bijzonder, om zo een aanzet te kunnen geven tot een kwaliteitsvoller leven. Vaak worden we namelijk wijzer over onszelf in dialoog met de ander

, daar elkeen zijn wijsheid in zich draagt. De ontdekkingstocht naar rust, innerlijke rust is echter aan elkeen op zich!