Samenwerking met de huisarts

Sinds 2011 werk ik binnen de praktijk samen met de huisarts Marleen Hardy. Het feit dat we een praktijkgebouw delen werkt  drempelverlagend. Daarnaast  zijn er ook samenwerkingsverbanden met andere huisartsen.

De samenwerking kan voor elke betrokken partij een voordeel opleveren. Voor mezelf als therapeut is de kans groot dat door het screenen van de huisarts het beoogde cliënteel aangesproken en doorverwezen wordt. Ik vermeld hierbij dat indien tijdens een raadpleging duidelijk wordt dat de patiënt nood heeft aan een vorm van begeleiding, het ook van belang is dat de patiënt deze nood (h)erkent en een begeleiding als wenselijk ziet. Het is dan ook een vereiste dat er een “hulpvraag” van de patiënt zelf is, met de daarbij aansluitende motivatie om te werken aan verandering binnen de huidige levenssituatie.

Indien de arts dit wenst, en indien de patiënt hiervoor de toelating geeft, dan kan de arts door middel van kortdurende overlegmomenten op de hoogte gehouden worden van de opvolging. Deze overlegmomenten zullen bestaan uit een globaal overzicht van het verloop van de begeleiding en zullen niet gaan over de concrete inhoud van de gesprekken.

Zowel de overlegmomenten als de individuele gesprekken met de patiënten zelf, kunnen de huisarts ondersteuning geven binnen het kader van de psychosociale begeleiding betreffende de patiënten. Door tal van factoren binnen een huisartsenpraktijk kan het nogal eens moeizaam zijn om de nodige tijd te nemen voor het psychosociale luik, niettegenstaande dat de arts het belang hiervan weet in te schatten. Door het overleg ervaart de patiënt op zijn beurt een gevoel van betrokkenheid door de arts.

Kortom de samenwerking tussen de huisarts en Maitri, kan bijdragen tot het behouden en het versterken van de wederzijdse vertrouwensrelatie tussen de patiënt en de arts.