Loopbaan coaching door Maitri als loopbaancentrum

Tijdens individuele begeleidingen kwam ik meer en meer tot de vaststelling dat vandaag de dag de harmonie vaak zoek is bij meerdere cliënten binnen het domein werken. Van daaruit stellen deze cliënten zich steeds meer vragen omtrent hun huidige werksituatie wat mij heeft aangezet om binnen de werking van Maitri het luik loopbaancoaching uit te bouwen. In mijn visie op loopbaanbegeleiding staat ‘algemeen welzijn’ eveneens centraal, met die nuance dat de werkomgeving hierbij op de voorgrond staat.. Ik wil mensen begeleiden naar een gezonde werksituatie waarbij er een evenwicht is tussen wat een job vraagt en wat het teweegbrengt in iemand zijn leven. Ik werk in die zin holistisch en doe aan loopbaanbegeleiding vanuit de overtuiging dat de ‘mens op de werkvloer’ moet gezien worden in zijn context. Naast jobinhoud, woon-werkverkeer, verloning en werksfeer, heb ik aandacht voor wat speelt bij de ‘mens naast de werkvloer’ (persoonlijke thema’s, sociaal netwerk, fysieke gesteldheid, gezinssituatie, relationele situatie…). Als je je goed wil voelen in je job, is het belangrijk om breed te kijken naar alles wat een invloed kan hebben.

Alle vragen die rechtstreeks betrekking hebben op de loopbaan komen in aanmerking voor loopbaanbegeleiding waarbij zal stilgestaan worden bij het ontdekken, versterken of ontwikkelen van de loopbaancompetenties bij de client.
Naast productief zijn op het werk, zijn er daarnaast nog de vele andere deelgebieden waar de persoon deel van uitmaakt. Deelgebieden die eveneens hetzij voor kortere of langere periode extra belasting geven, wat maakt dat het presteren op het werk zienderogen afneemt. Binnen het loopbaantraject kunnen deze aspecten naar voor komen en op die manier in kaart worden gebracht om zo te kijken wat ermee kan gedaan worden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat elk van deze aspecten in een loopbaantraject kunnen aangepakt worden. 

Zaken die losstaan van de loopbaancompetenties dienen in een ander begeleidingstraject uitgewerkt te worden. Het combineren van loopbaanbegeleiding met opleidingen, therapie, coaching, kan zeer versterkend zijn maar zal nooit verplicht of standaard aangeboden worden. Dit dient duidelijk gecommuniceerd te worden naar de cliënt. Indien nodig zal in samenspraak met de cliënt de loopbaancoaching onderbroken worden om ruimte te geven aan een individueel begeleidingstraject. Dit traject kan worden opgestart binnen Maitri of op doorverwijzing. De cliënt zal hierbij alle informatie krijgen om op basis hiervan een beslissing te nemen.

Dit is ook zo indien een persoon zich aanbiedt met een burn-out. Dit is geen begeleidingstraject binnen loopbaancoaching. De persoon kan binnen een individueel begeleidingstraject de nodige begeleiding krijgen, maar zal pas op het einde van het herstel of na herstel van de burn-out kunnen doorschuiven naar de loopbaanbegeleiding. Zo kan de client een doorstart nemen binnen de huidige werkomstandigheden of kan er stil gestaan worden bij een heroriëntering.

Binnen de loopbaanbegeleiding van Maitri zal aandacht gegeven worden aan; 

• Het werken op maat van de cliënt omdat iedere cliënt uniek is en ook zijn “loopbaanvraag”. Daarom is voor de aanvang van de loopbaanbegeleiding een kennismaking om de loopbaanvraag na te gaan en de verwachtingen in te schatten. Hierbij wordt afgetoetst in welke mate er binnen de werking van Maitri als loopbaancentrum een antwoord kan gevonden worden op de loopbaanvraag en of er kan voldaan worden aan het inlossen van de verwachtingen. De cliënt beslist of hij verder wil gaan in het traject.
• Het zorgvuldig exploreren van de loopbaanvraag door als coach de cliënt te inspireren om zijn loopbaanvraag te verkennen en ze helder te krijgen. Als coach wil ik hierbij vooral begeleiden, zodat de client zelf tot inzichten komt.
• Het stimuleren van zelfsturing van de client naar een betere arbeidsmarkt-positionering. Het stimuleren van zelfsturing, het zelf in handen nemen van de eigen loopbaan heeft op termijn een blijvender effect en een grotere kans op succesvolle keuzes. Het uitnodigen tot ‘reflectie’, door oa het geven van opdrachten, kan hiertoe bijdragen. Zo kan de cliënt op termijn zelfstandig zijn loopbaan verder blijven ontwikkelen.
• Het initiëren en bewaken van het loopbaanproces waarbij het persoonlijke ontwikkelingsplan (POP) een centrale rol speelt. Als coach zal ik de cliënt bijstaan in het vertalen van de mogelijke pistes in zijn persoonlijk plan. En zal ik hulpmiddelen laten inzetten om het persoonlijke ontwikkelplan te maken.

Het ontdekken, versterken en ontwikkelen van loopbaancompetenties van de client is op basis van een vierluik. Ieder luik zal in kaart gebracht worden met passende tools en opdrachten.

Ken jezelf; nadenken over zaken zoals wat drijft mij, wat wil ik, wat kan ik, het ontdekken en het ontwikkelen van de sterktes van de cliënt, kwaliteiten in kaart brengen, valkuilen en weerstanden benoemen, ….
Focus; zingeving nagaan, het loopbaantraject in kaart brengen, nagaan wat belangrijk is binnen een job, de balans werk-privé in kaart brengen, een criterium palet samenstellen, ….
Promoot jezelf; de cliënt leert zichzelf promoten, waar dient hij op te letten, hoe kan hij zichzelf tonen, welke kanalen kan de cliënt gebruiken, …. De client uitnodigen om zaken te ondernemen die een wending geven aan zijn loopbaan, zichzelf kenbaar maken, doelen creëren die aansluiten bij wat in de vorige luiken naar voor is gebracht.
Ontmoet; na het promoten is het ontmoeten van nieuwe mensen ook van belang, contacten aangaan en creëren om de loopbaan een andere wending te geven, deze ontmoeting optimaal laten verlopen door een positieve en passende mindset te creëren bij de client, nagaan wat nodig is om onderhandelingen aan te gaan, …

 

Concrete vragen die aan bod kunnen komen zijn:

• Hoe vind ik een evenwicht in mijn work-life balans?
• Ik wil mij teveel bewijzen op het werk. Hoe leer ik tevreden zijn met mijn eigen inzet?
• Hoe ga ik om met mijn onzekerheid op het werk?
• Waar sta ik voor op de werkvloer? Wat zijn mijn waarden en normen? Hoe ga ik om met andere waarde en normen van collega’s?
• Welke capaciteiten laat ik onbenut op de werkvloer?
• Hoe aanvaard ik dat ik een burn-out heb?
• Wat ligt aan de basis van mijn burn-out?
• Hoe voorkom ik naar de toekomst een nieuwe burn-out?
• Hoe leer ik meer mijn grenzen benoemen bij het opnemen en uitvoeren van mijn takenpakket?
• Ik mis uitdagingen op het werk. Moet ik nu veranderen van job of hoe pak ik dit aan?
• Ik ben nooit tevreden van wat ik doe, terwijl ik wel positieve feedback krijg.
• Waar sta ik voor binnen mijn job? Welke zijn mijn kwaliteiten? Wat zijn mijn groeipunten.
• Hoe profileer ik mij op de werkvloer? Hoe authentiek kan ik zijn? Mag ik mij kwetsbaar opstellen?
• Welke zijn mijn valkuilen op de werkvloer? Hoe zet ik deze om in verbeterpunten.
• Hoe breng ik veranderingen aan op de werkvloer?
• Wat als mijn persoonlijke visie niet strookt met de visie van de organisatie waarvoor ik werk?
• Hoe kan ik optimaal functioneren binnen mijn huidige baan?
• Wat zijn mijn doorgroei- en opleidingsmogelijkheden?

Deze en nog meer vragen en thema’s kunnen aan bod komen binnen de specifieke loopbaanbegeleiding.

 

Voor meer info over loopbaancheques kan hier vinden

 

 

Rechtstreekse linken naar tools

Loopbaanreflectie tools in de VDAB via opleidingsgids 

 

Tools