Keep calm and consult Maitri

 

Eerst en vooral heet ik U hartelijk welkom op de site van Maitri.

De filosofie achter Maitri

Aan de hand  van deze website wens ik een zo duidelijk mogelijk beeld weer te geven van de werkzaamheden van Maitri. Het denkkader van Maitri is gegroeid  doorheen de jaren en heeft voor mij die eigenschap dat het nooit af is, laat staan volledig.

Binnen het concept van Maitri wens ik niet te oordelen, laat staan te veroordelen. Iedereen heeft recht op een eigen leer- en groeiproces en elke theorie, ieder individu heeft zijn eigenheid die ik ten volle tracht te respecteren.

De naam Maitri staat voor de groei naar barmhartigheid en onvoorwaardelijke vriendschap ten opzichte van jezelf. Een uitgangspunt dat binnen de huidige samenleving van groot belang kan zijn!

De maatschappij kent vandaag zo zijn eigenheid.  Het concept van Maitri is dan ook ontstaan doorheen de vaststelling dat er binnen de maatschappij héél wat verschuivingen gaande zijn. Niet meer dan normaal zou ik zo zeggen, wil het niet dat die verschuivingen toch héél wat teweegbrengen!

Tal van ongekende hedendaagse maatschappelijke tendensen steken de kop op. Meer en meer mensen klagen vandaag de dag over futloosheid, ontevredenheid, niet ten volle gelukkig zijn en dit in schril contrast met de gegevenheid dat nagenoeg alles voorhanden is om wel degelijk tevreden te zijn.

Doorheen het concept van Maitri wens ik dan ook stil te staan bij de groep in zijn totaliteit en het individu in het bijzonder, om zo een aanzet te kunnen geven tot een kwaliteitsvoller leven.

De ontdekkingstocht naar rust, innerlijke rust is echter aan elkeen op zich!

De persoon achter Maitri

 

Mijn naam is Ingrid Galle. Ik ben geboren in het jaar 1971 en sinds 1993 werkzaam binnen de hulpverlening.  Gedurende 20 jaar was ik tewerkgesteld als psychiatrische verpleegkundige binnen een opname afdeling voor jong mentaal gehandicapten met psychische problemen.Daarnaast volgde ik de opleiding tot maatschappelijk assistente. Dit met de bedoeling om mijn blik te verruimen, in die zin dat ik naast de kijk op het individu mij verder wou verdiepen in de maatschappij en de samenleving in het bijzonder. Sinds 2008 ben ik vandaag de dag werkzaam als screener bij de dienst maatschappelijk onderzoek te Brussel die in staat voor de gesprekken binnen de binnenlandse en buitenlandse adoptieprocedure.

Daarnaast studeerde ik af als master in de verpleeg en vroedkunde.  Sinds 2013 werk ik als praktijkassistente op de vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijns gezondheidszorg aan de universiteit van Gent. Hierbij geef ik vooral communicatietraining aan artsen in opleiding.

In 2017 volgde ik een postgraduaat equicoaching om twee passies met elkaar te verenigen paarden en mensen.

In 2019 volgde ik een bijkomende opleiding tot loopbaancoach om vervolgens mijn eigen loopbaancentrum op te richten.

Hoe kan Maitri u helpen

Individuele gesprekken

Meer en meer mensen klagen vandaag de dag over futloosheid,  niet ten volle gelukkig zijn,  ontevredenheid en dit in schril contrast met de gegevenheid dat nagenoeg alles voorhanden is om wel degelijk tevreden te zijn. De jachtigheid haalt meer dan eens de bovenhand en heeft als gevolg dat elkeen het gevoel heeft dat het leven zo snel voorbij gaat, daar waar de tijd dezelfde is gebleven. Tempo maken en daardoor zoveel mogelijk doen en meepikken is heden ten dage het moto.

Equicoaching

Equicoaching® is een vorm van coaching met paarden waarbij u samen met het paard op zoek gaat naar uzelf. Het is een vorm van ervaringsgericht leren. Het antwoord ligt in onszelf en samen met de paarden wordt er naar deze antwoorden op zoek gegaan. Door middel van eenvoudige oefeningen naast het paard wordt u gestimuleerd om uw doelen helder voor te stellen en ze daarna zelf te formuleren.

Loopbaan coaching

Bij loopbaancoaching word je professioneel ondersteund op maat van jouw behoeftes en situatie. Naar aanleiding van een loopbaanvraag die je hebt, wordt je ondersteund bij het nemen van loopbaankeuzes en -beslissingen. Loopbaancoaching wordt vandaag de dag aangeboden binnen het concept van Maitri. Maitri als loopbaancentrum heeft een samenwerkingsverband met de VDAB waardoor het gebruik van loopbaancheques mogelijk is.

De Basistraining; “Communicatie op de werkvloer”.

Je bent goed in je vak, maar als je communicatieve vaardigheden soms tekortschieten, kan je daar nadeel van ondervinden. Het kan zelfs ten koste gaan van je loopbaan en je gevoel van algemeen welzijn.

Als je communicatie soms tekortschiet, kan dat leiden tot misverstanden of irritaties. Het kan eraan bijdragen dat je bepaalde taken niet of niet goed genoeg kan uit-voeren. Het kan aanleiding geven tot een vervelend gevoel ten aanzien van collega’s, klanten of opdrachtgevers. 
Het kan het ertoe leiden dat je minder succesvol voelt wat jou een gevoel van falen geeft.